featured_image
18 Jul
13:10

JAVNI POZIV „Smještaj za žrtve trgovine ljudima” za 2022. godinu za izbor jedne ili više nevladinih organizacija koje će vršiti uslugu smještaja i zbrinjavanja žrtava trgovine ljudima


Ministarstvo sigurnosti BiH poziva nevladine organizacije (NVO) koje pružaju usluge smještaja i zbrinjavanja žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini da podnesu prijavu za izbor nevladinih organizacija koje će vršiti uslugu smještaja i zbrinjavanja za žrtve trgovine ljudima.

Nevladine organizacije koje podnose prijavu na Javni poziv su obavezne dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Popunjen i potpisan prijavni obrazac ovjeren pečatom podnositelja prijave. Prijavni obrazac se može preuzeti na web stranici Ministarstva sigurnosti BiH: www.msb.gov.ba u dijelu – Borba protiv trgovine ljudima;
Ovjerenu kopiju rješenja o upisu NVO-a u registar i ovjerenu kopiju statuta NVO-a;
Uvjerenje/potvrda o poreskoj registraciji.
 Prijavni obrazac sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja u zatvorenoj koverti isključivo preporučeno putem pošte na adresu:

Ministarstvo sigurnosti BiH za Javni poziv “Smještaj za žrtve trgovine ljudima” za 2022. godinu Trg BiH br. 1 71 000 Sarajevo

Rok za dostavu prijava je 10.08.2022. godine.

Komisija za razmatranje prijavnih obrazaca pristiglih na temelju Javnog poziva za izbor jedne ili više nevladinih organizacija koje će vršiti uslugu smještaja za žrtve trgovine ljudima zadržava pravo da putem Ministarstva sigurnosti BiH provjeri tačnost podataka navedenih u prijavi.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dokumenti
Javni poziv (.doc)
Prijavni obrazac (.doc)
Najnovije objave

Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekta: “Obilježavanje 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima”

Pročitajte objavu

AMBER Alert Europe i INNOCEAN Berlin: THINK BEFORE YOU SHARE / RAZMISLI PRIJE NEGO PODIJELIŠ.

Pročitajte objavu

Bosna i Hercegovina dobila prvu sveobuhvatnu analizu procesuiranja trgovine ljudima

Pročitajte objavu
Podržano od strane
Razvijen od strane