featured_image
24 Mar
09:41

U Sarajevu je započeo projekat “Jačanje akcije protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini”


Prvi sastanak Upravnog odbora održan je 21. marta/ožujka 2023. godine. Okupio je predstavnike 16 institucija, uključujući sve nivoe vlasti – državni, Federaciju, Republiku Srpsku i Brčko distrikt.

Nadovezujući se na rezultate projekta provedenog u periodu 2019.-2022. godina (EU/CoE JP HF20), Vijeće Evrope nastavlja pružati podršku Bosni i Hercegovini u osmišljavanju i provedbi mjera za borbu protiv trgovine ljudima. Opšti cilj je podržati provedbu Konvencije Vijeća Evrope o akciji protiv trgovine ljudima, oslanjajući se na preporuke GRETA-e za Bosnu i Hercegovinu (GRETA(2022)06, objavljeno 28. juna/lipnja 2022. godine). Projekat je počeo sa implementacijom 1. januara/siječnja 2023. godine, a završit će 31. decembra/prosinca 2024. godine.

Prvi sastanak Upravnog odbora održan je 21. marta/ožujka 2023. godine. Okupio je predstavnike 16 institucija, uključujući sve nivoe vlasti – državni, Federaciju, Republiku Srpsku i Brčko distrikt.

Upravni odbor se složio oko postavljenih ciljeva projekta i konkretnih aktivnosti koje će poduprijeti, kao što su: uspostava državnog sistema naknade štete dostupnog žrtvama trgovine ljudima; mjere za sprječavanje i suzbijanje trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije; mjere za sprječavanje i borbu protiv trgovine djecom; uspostavljanje mehanizama za aktivno učešće žrtava.

Projekat „Jačanje akcije protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“ provodi se u okviru Akcijskog plana Vijeća Evrope kao jedno od ključnih i prioritetnih područja djelovanja, a finansira se kroz sredstva dobrovoljnog donatorskog doprinosa vlada Norveške, Njemačke, Belgije i Slovenije.

Najnovije objave

Predstavljanje Evaluacije provedbe Strategije suprotstavljanju trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2020-2023

Pročitajte objavu

PONOVLJENI Javni poziv za izbor jedne ili više nevladinih organizacija kojim se dodjeljuju sredstva za grant „Obilježavanje 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima”

Pročitajte objavu

JAVNI POZIV za izbor jedne ili više nevladinih organizacija kojim se dodjeljuju sredstva za grant „Obilježavanje 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima”

Pročitajte objavu
Podržano od strane
Razvijen od strane